ยินดีต้อนรับ สู่
บริษัท เมืองใหม่หาดใหญ่ จำกัดของเรา นะคะ

    บริษัทซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้ชื่อการค้า ”บ้านสุธาทิพย์” ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทัรพย์ โดยจัดสรรที่ดิน และสร้างบ้านที่อยู่อาศัย

    โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ครอบครัวที่อบอุ่น ในสังคมที่รื่นรมย์ภายใต้สโลแกน“ บ้านดีที่คุ้มค่า ในสังคมที่น่าอยู่  ” ซึ่งด้วยชื่อเสียงที่ยาวนาน เราออกแบบ และ สร้างบ้านทุกหลังด้วยความใส่ใจ เลือกใช้วัสดุที่ได้มาตรฐาน

 

    โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการสร้างความ “คุ้มค่า” ทางด้านราคา , ทำเลที่ตั้ง และคำนึงถึงความประทับใจ และ ความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด