โครงการคลอง ร.5เฟส 5   สุธาทิพย์ลพบุรีราเมศร์ 1 ตำรับอีสาน   บ้านสุธาทิพย์นวลแก้ว 1 
         
   
บ้านสุธาทิพย์คึกฤทธิ์ 3   บ้านสุธาทิพย์แยกคลองแห    บ้านสุธาทิพย์คลอง ร. 1 
         
       
บ้านสุธาทิพย์คลอง ร. 5 เฟส 6