แผ่นที่ขนาดใหญ่
Contact us

 
สำนักงานใหญ่
บริษัท เมืองใหม่หาดใหญ่ จำกัด
216 หมู่ที่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
E-mail :: bansuthatip@hotmail.com
FB ::
facebook.com/bansuthatip

โทร - 074-426878-9
แฟกซ์ - 074-246307