สำนักงานใหญ่
บริษัท เมืองใหม่หาดใหญ่ จำกัด
216 หมู่ที่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
E-mail - purelykhae@hotmail.com
FBwww.facebook.com/bansuthatip
โทร - 074-426878-9
แฟกซ์ - 074-246307
 

แผนที่กูลเกิ้ล