สุธาทิพย์แยกคลองแห "สัมผัสชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ลงตัวที่
สุดในย่านคลองแห"ราคาเริ่มต้น 4.2 ล้าน

สุธาทิพย์ตลาดน้ำคลองแห
ชีวิตอนาคตสำหรับคนที่มองเห็นที่สุดแห่งทำเลศักยภาพเพื่อการทำธุรกิจ
***หลังสุดท้าย***

   

   
   
 
โครงการจำหน่ายหมดแล้ว
   
   
Sold Out (จำหน่ายหมดแล้ว)   Sold Out (จำหน่ายหมดแล้ว)   Sold Out (จำหน่ายหมดแล้ว)
 
   
Sold Out (จำหน่ายหมดแล้ว)   Sold Out (จำหน่ายหมดแล้ว)   Sold Out (จำหน่ายหมดแล้ว)
   
Sold Out (จำหน่ายหมดแล้ว)
Sold Out (จำหน่ายหมดแล้ว)