ร่วมงานกับบริษัท เมืองใหม่หาดใหญ่ จำกัด สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูล มายื่นได้ตัวเอง
บริษัท ตำแหน่ง คุณสมบัติ เอกสารในการสมัคร
- พีอาร์รีสอร์ท

 พนักงานต้องรับ(Receptionist) หลายอัตรา
- ประจำอยู่รีสอร์ท ลักษณะงาน ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
งานดี สังคมดี และการันตีรายได้เกิน 7,500 บาท

- เพศ : หญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
- รักในงานบริการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป
4. วุฒิการศึกษา(ถ้ามี)
 แม่บ้าน หลายอัตรา
- ประจำอยู่รีสอร์ท ลักษณะงาน ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
งานดี สังคมดี และการันตีรายได้เกิน 7,500 บาท
- เพศ : หญิง
- อายุไม่เกิน 50 ปี
- วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
- รักในงานบริการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป
4. วุฒิการศึกษา(ถ้ามี)
*****สมัครออนไลน์....หรือดาว์นโหลดใบสมัครส่งออฟฟิสบ้านสุธาทิพย์พร้อมหลักฐานการสมัคร
- พีพีรีสอร์ท
 พนักงานต้องรับ(Receptionist) หลายอัตรา
- ประจำอยู่รีสอร์ท ลักษณะงาน ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
งานดี สังคมดี และการันตีรายได้เกิน 7,500 บาท
- เพศ : หญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
- รักในงานบริการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป
4. วุฒิการศึกษา(ถ้ามี)
 แม่บ้าน หลายอัตรา
- ประจำอยู่รีสอร์ท ลักษณะงาน ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
งานดี สังคมดี และการันตีรายได้เกิน 7,500 บาท
- เพศ : หญิง
- อายุไม่เกิน 50 ปี
- วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
- รักในงานบริการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป
4. วุฒิการศึกษา(ถ้ามี)
*****สมัครออนไลน์....หรือดาว์นโหลดใบสมัครส่งออฟฟิสบ้านสุธาทิพย์พร้อมหลักฐานการสมัคร
- พีเอสรีสอร์ท
 พนักงานต้องรับ(Receptionist) หลายอัตรา
- ประจำอยู่รีสอร์ท ลักษณะงาน ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
งานดี สังคมดี และการันตีรายได้เกิน 7,500 บาท
- เพศ : หญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
- รักในงานบริการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป
4. วุฒิการศึกษา(ถ้ามี)
 แม่บ้าน หลายอัตรา
- ประจำอยู่รีสอร์ท ลักษณะงาน ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
งานดี สังคมดี และการันตีรายได้เกิน 7,500 บาท
- เพศ : หญิง
- อายุไม่เกิน 50 ปี
- วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
- รักในงานบริการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป
4. วุฒิการศึกษา(ถ้ามี)
*****สมัครออนไลน์....หรือดาว์นโหลดใบสมัครส่งออฟฟิสบ้านสุธาทิพย์พร้อมหลักฐานการสมัคร
- สุธาการ์เดนรีสอร์ท
 พนักงานต้องรับ(Receptionist) หลายอัตรา
- ประจำอยู่รีสอร์ท ลักษณะงาน ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
งานดี สังคมดี และการันตีรายได้เกิน 7,500 บาท
- เพศ : หญิง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
- รักในงานบริการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป
4. วุฒิการศึกษา(ถ้ามี)
แม่บ้าน หลายอัตรา
- ประจำอยู่รีสอร์ท ลักษณะงาน ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
งานดี สังคมดี และการันตีรายได้เกิน 7,500 บาท
- เพศ : หญิง
- อายุไม่เกิน 50 ปี
- วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
- รักในงานบริการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป
4. วุฒิการศึกษา(ถ้ามี)
*****สมัครออนไลน์....หรือดาว์นโหลดใบสมัครส่งออฟฟิสบ้านสุธาทิพย์พร้อมหลักฐานการสมัคร
- พีบีรีสอร์ท
แม่บ้าน หลายอัตรา
- ประจำอยู่รีสอร์ท ลักษณะงาน ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
งานดี สังคมดี และการันตีรายได้เกิน 7,500 บาท
- เพศ : หญิง
- อายุไม่เกิน 50 ปี
- วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
- รักในงานบริการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป
4. วุฒิการศึกษา(ถ้ามี)
*****สมัครออนไลน์....หรือดาว์นโหลดใบสมัครส่งออฟฟิสบ้านสุธาทิพย์พร้อมหลักฐานการสมัคร
- ออฟฟิสบ้านสุธาทิพย์
แม่บ้าน หลายอัตรา
- ประจำอยู่รีสอร์ท ลักษณะงาน ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
งานดี สังคมดี และการันตีรายได้เกิน 7,500 บาท
- เพศ : หญิง
- อายุไม่เกิน 50 ปี
- วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
- รักในงานบริการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป
4. วุฒิการศึกษา(ถ้ามี)
*****สมัครออนไลน์....หรือดาว์นโหลดใบสมัครส่งออฟฟิสบ้านสุธาทิพย์พร้อมหลักฐานการสมัคร